کلاس بازیگری ، آموزش بازیگری حرفـــه ای و کارگردانی

در مدرسه کارگاه آزاد فیلم با مدیریت آقای مسعود کیمیایی

آموزشگاه آزاد فیلم
آموزشگاه آزاد فیلم
  • موضوعمحمدعلی جناب
  • نویسندهادمین
  • تعداد بازدید243 نفر
با فیلم های «رئیس» و «جرم» ساخته مسعود کیمیایی بعنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز  به سینما آمد

محمدعلی جناب

با فیلم های «رئیس» و «جرم» ساخته مسعود کیمیایی بعنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز  به سینما آمد و پس از آن دوفیلم به نامهای «چرک نویس» و «زنده به گور» را کارگردانی نمود.

لیست مقالات

طراحی سایت توسط بهسامان