کلاس بازیگری ، آموزش بازیگری حرفـــه ای و کارگردانی

در مدرسه کارگاه آزاد فیلم با مدیریت آقای مسعود کیمیایی

آموزشگاه آزاد فیلم
آموزشگاه آزاد فیلم
 شروع ثبت نام

شروع ثبت نام

ثبت نام در مدرسه آزاد سینمایی مسعود کیمیایی

 شروع ثبت نام

شروع ثبت نام

ثبت نام در دوره های تخصصی با حضور استاد ابراهیم فروزش

 جدول دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

جدول دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

 شروع ثبت نام

شروع ثبت نام

ثبت نام در دوره های تخصصی با حضور استاد داریوش مهرجویی

 آدرس جدید مدرسه آزاد

آدرس جدید مدرسه آزاد

آدرس جدید مدرسه آزاد سینمایی مسعود کیمیایی

 رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

طراحی سایت توسط بهسامان