کلاس بازیگری ، آموزش بازیگری حرفـــه ای و کارگردانی

در مدرسه کارگاه آزاد فیلم با مدیریت آقای مسعود کیمیایی

آموزشگاه آزاد فیلم
آموزشگاه آزاد فیلم
 شروع ثبت نام

شروع ثبت نام

ثبت نام در دوره های تخصصی با حضور استاد داریوش مهرجویی

 آدرس جدید مدرسه آزاد

آدرس جدید مدرسه آزاد

آدرس جدید مدرسه آزاد سینمایی مسعود کیمیایی

 رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

 شروع ثبت نام

شروع ثبت نام

ثبت نام در دوره های تخصصی با حضور استاد ابراهیم فروزش

 جدول دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

جدول دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

 هیئت بازبین دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

هیئت بازبین دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

هیئت بازبین دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم که متشکل از مسعود آب پرور،بیژن میرباقری و پولاد کیمیایی

طراحی سایت توسط بهسامان