کلاس بازیگری ، آموزش بازیگری حرفـــه ای و کارگردانی

در مدرسه کارگاه آزاد فیلم با مدیریت آقای مسعود کیمیایی

آموزشگاه آزاد فیلم
آموزشگاه آزاد فیلم

تاریخچۀ کارگاه

مروری کوتاه بر تاریخچۀ کارگاه آزاد فیلم

کارگاه آزاد فیلم در نیمۀ دوم دهۀ 50 توسط مسعود کیمیایی و با تولید فیلم «سفرسنگ» ساختۀ وی فعالیت خود را آغاز نمود. علاوه بر آثاری همچون «خط قرمز» ، «تیغ و ابریشم» ، «سرب» و «حکم» اثر مسعود کیمیایی، فیلمهای «شیرک» ساختۀ داریوش مهرجویی و «پائیزان» ساختۀ رسول صدرعاملی نیز در این کارگاه به مرحلۀ تهیه و تولید رسید.
در سال 1385 مدرسهای در دل این کارگاه با نام مدرسۀ کارگاه آزاد فیلم تأسیس گردید و در فیلمهای «رئیس»، «محاکمه در خیابان»، «جرم» و «متروپل» به کارگردانی مسعود کیمیایی و فیلم «معکوس» ساختۀ پولاد کیمیایی که تولیدات دیگر کارگاه آزاد فیلم بودند از حضور دانش آموختگان این مدرسه در کنار بازیگران مطرح سینما بهرهبرداری گردید.
جشنوارۀ کارگاه آزاد فیلم در همان سال بمنظور کشف استعداد و ارتقاء فعالیت هنرجویان، فعالیت خود را بصورت داخلی آغاز کرد و در سال 1384 اولین دورۀ سراسری و بین المللی این جشنواره در پردیس ملت با آثاری از سراسر کشور و چند کشور دیگر جهان برگزار گردید.


طراحی سایت توسط بهسامان