جدول دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

جدول دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

 هیئت بازبین دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

هیئت بازبین دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

هیئت بازبین دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم که متشکل از مسعود آب پرور،بیژن میرباقری و پولاد کیمیایی

رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری و هشتمین دوره داخلی آزاد فیلم

فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری و هشتمین دوره جشنواره داخلی کارگاه آزاد فیلم

فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری و هشتمین دوره جشنواره داخلی کارگاه آزاد فیلم

کارگاه آزاد فیلم به مدیریت مسعود کیمیایی دومین جشنواره ملی و هشتمین جشنواره داخلی به دبیری حسین حیدری پور را برگزار می کند

طراحی سایت توسط بهسامان